Inversions

Anàlisi de Viabilitat

Front a un nou projecte, sàpiga si li convé efectuar o no la inversió , quant guanyarà amb ella i en quant temps la recuperarà.

Determinació de rendiments a obtenir

A partir de la rendibilitat desitjada, calcularem el fluix d'ingressos a obtenir en el temps per aconseguir-la.

Control de despeses pressupostades

No tot és vendre més. Controli les seves despeses mitjançant l'anàlisi de desviacions.

Quantificació de lucres cessants / desistiments

Front a la cancel·lació unilateral d'un contracte, comanda, dret …, establirem els càlculs necessaris per determinar les reclamacions pertinents.

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin