Inversions

Front a un nou projecte, sàpiga si li convé efectuar o no la inversió , quant guanyarà amb ella i en quant temps la recuperarà.

A partir de la rendibilitat desitjada, calcularem el fluix d’ingressos a obtenir en el temps per aconseguir-la.

No tot és vendre més. Controli les seves despeses mitjançant l’anàlisi de desviacions.

Front a la cancel·lació unilateral d’un contracte, comanda, dret …, establirem els càlculs necessaris per determinar les reclamacions pertinents.