A banda del ja tan esmentat Impost de solidaritat de les grans fortunes i que s’aplicaria, en l’àmbit estatal, inicialment en els exercicis 2023 i 2024 als patrimonis nets superiors a 3 milions d’euros, també hi trobem mesures que afecten la Renda, Impost de Societats i IVA.

IRPF

Els rendiments del capital obtinguts entre 200.000 i 300.000 euros tributaran al 27 % (un punt més). Mentre que a partir de 300.000 euros, el gravamen serà del 28 %. És a dir, que s’incrementa la tributació per a aquesta mena de rendes.

Respecte als rendiments del treball, s’incrementa l’àmbit d’aplicació de la reducció per aquests, que ara passaria a aplicar-se per als qui assoleixin uns rendiments del treball de fins a 21.000 euros, enfront dels 18.000 actuals.

Pel que fa als rendiments per activitats econòmiques:

– Els PGE 2023 preveuen incloure una rebaixa addicional del 5 % en el rendiment net de mòduls.

– S’eleva del 5 al 7 % la reducció per a despeses deduïbles de difícil justificació en la tributació en règim d’estimació directa simplificada dels autònoms. Desconeixem si es mantindrà el límit actual de 2.000,00 € o aquest es veurà incrementat.

Finalment, quant a l’exempció de tributació en IRPF, el mínim de tributació per a un contribuent solter i sense fills puja de 14.000 euros a 15.000 euros. Mentre que per al supòsit d’una persona amb fills en tributació conjunta, el mínim de tributació augmenta de 18.000 euros a 19.000 euros.

Impost de societats

Es rebaixaria el tipus nominal del 25 al 23 % per a les petites empreses, considerant com a tals aquelles amb una xifra de negoci inferior a 1 milió d’euros.

D’altra banda, es pretén limitar, durant els exercicis 2023 i 2024, en un 50 % la possibilitat de compensar les pèrdues de les filials en els grups consolidats.

IVA

Es contempla una rebaixa del 10 al 4 % de l’IVA dels productes d’higiene femenina com a compreses i tampons, així com per a preservatius i anticonceptius no medicinals.

Impost de solidaritat de les grans fortunes

Es crea un recàrrec temporal estatal que s’aplicaria inicialment en els exercicis 2023 i 2024 que afectarà els patrimonis nets superiors a 3 milions d’euros.

El tipus impositiu de l’impost anirà des de l’1,7 % per als patrimonis entre 3 i 5 milions d’euros, al 3,5 % per a aquells patrimonis superiors a 10 milions d’euros, amb un escalat entremig del 2,1 % per als patrimonis entre 5 milions i 10 milions.

Els contribuents de Comunitats Autònomes que mantinguin l’Impost sobre el Patrimoni, es podran deduir la quota liquidada per aquest impost.

S’inclourà una clàusula de revisió per a avaluar al final de la seva vigència si és necessari mantenir-ho o suprimir-ho.

Clicant sobre aquest enllaç, podreu accedir la presentació en Powerpoint de les Mesures Fiscals 2023, elaborat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

One Reply to “Mesures fiscals (2023)”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.