Contacta per demanar informació 93 455 44 22
|
info@euro-comptables.cat

Mercantil/Societari

 • Llei de Societats de Capital

  Administradors, estatuts

 • Gestió Start-up

  Pactes de Socis

 • Registre Mercantil

  Dipòsit de comptes i llibres oficials

 • Dictàmens Pericials

  Assistència en judici