Serveis

COMPTABILITAT

Comptabilitat PGC + Disseny i posada al dia

MÉS INFORMACIÓ

FISCAL

Estatal, Generalitat, Municipal, No residents

MÉS INFORMACIÓ

MERCANTIL/SOCIETARI

Constitució, Operacions societàries, Socis

MÉS INFORMACIÓ

EXTERNALITZACIÓ DE
GESTIÓ FINANCERA

Supervisió Control de resultats

MÉS INFORMACIÓ

LABORAL

INVERSIONS I VALORACIONS
DE NEGOCI

Valoració participacions i rendiment

MÉS INFORMACIÓ