Aplicació de la LSSICE

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic  (LSSICE, Ley 34/2002 de 11 de juliol en vigor des d’octubre de 2003)

Qui està subjecte a la Llei?

Les persones que realitzin activitats econòmiques per Internet o altres mitjans telemàtics (correu electrònic, televisió digital interactiva ), sempre que:

1- La direcció i gestió dels seus negocis estigui centralitzada a Espanya o, posseeixi una sucursal, oficina o qualsevol altre tipus establiment permanent situat en territori espanyol, des del qual es dirigeixi la prestació de serveis de la societat de la informació.

2- Es presumeixen establerts a Espanya i, per tant, subjectes a la Llei als prestadors de serveis que es troben inscrits en el Registre Mercantil o en un altre registre públic espanyol en el qual sigui necessària la inscripció per a l’adquisició de personalitat jurídica.

La utilització d’un servidor situat en un altre país no serà motiu suficient per descartar la subjecció a la Llei del prestador de serveis. Si les decisions empresarials sobre el contingut o serveis oferts a través d’aquest servidor es prenen en territori espanyol, el prestador es considera establert a Espanya.