Valoració d’empreses

Problemàtica de la PIME

Òbviament, si el que pretenem es vendre les accions que tenim en cartera de qualsevol societat que cotitzi en borsa, conèixer-ne el valor no tan sols serà fàcil, sinó que a més serà clar i per tothom acceptat.

 

Ara bé, i si no cotitza?

En aquest supòsit, procedirem a la determinació de valors objectius atenent a aspectes com:

       – Evolució en el passat.

       – Esperança de rendiments futurs.

 

Tot això, i juntament amb les dades aportades mitjançant la comptabilitat, ens permetrà d’afrontar casos com:

– Compravenda de Societats

       – Fusió

       – Absorció

       – Separació de socis

       – i d'altres

 

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin