Posts Tags ‘assessorament’

Recuperació del “cèntim sanitari”

 El TJUE ha dictaminat en sentència de 27 de febrer de 2014 la il·legalitat de l’anomenat “cèntim sanitari” (IVMDH – Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs). Amb aquest pronunciament per part de la UE, s’obre un termini per sol·licitar la devolució del cost d’aquest “cèntim sanitari”, mitjançant la via de la reclamació d’ingressos indeguts. […]

Assessorament a Entitats i Associacions

(Text extret de xarxanet.org) Les entitats han de complir unes obligacions legals que regulen diferents aspectes de la mateixa, per tant, és important conèixer quines són les obligacions a complir i la regulació a la que estan sotmeses.  Principals qüestions que haurem de considerar per tal de disposar d’un informe legal de l’entitat o bé […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin