Què ens depara la reforma fiscal per al 2015?

construction-workers-9469_1280

Hisenda

RECTIFICA

Us ressaltem en groc els canvis que afecten a l’últim punt

Què ens depara la reforma fiscal per al 2015?

Amb tal de no ferir sensibilitats, no entrarem a debatre l’encert o desencert dels canvis, i ens limitarem tan sols a comentar com ens poden afectar alguns d’ells. Concretament aquells de quins és important saber si ens convé moure peça dins del que queda de 2014 o bé esperar al 2015.

Com sempre, n’hi ha que ens afavoreixen la butxaca i d’altres que ens la malmeten. Ja se sap, el govern si dóna per un cantó, ha de treure per un altre. És allò que en diuen equilibri pressupostari i que malauradament per aconseguir-ho, no s’ha trobat encara cap fórmula que no sigui amb els equilibris —aquests en sentit més malabar— que acabem fent els soferts contribuents.

Així doncs, dividirem aquest tastet entre bons i dolents.

BONS:

— És redueix el número de trams i els tipus baixen notòriament al 2015. És important ressaltar que aquest fet ens beneficia també pel que respecta als rescats de plans de pensions, en tributar aquests com a rendiments del treball. (Si tenim previst rescatar-ne un dins del que queda encara d’any i podem esperar al gener del 2015, hi sortirem guanyant segur)

— Els majors de 65 anys, a part d’estar exonerats de tributar per la venda del seu habitatge habitual, a partir de l’1 de gener, tampoc tributaran per la resta de plusvàlues com poden ser el rescat d’un fons d’inversió, la venda d’accions borsàries o fins i tot la transmissió d’un segon habitatge. Això sí, sempre que els guanys es reinverteixin en la constitució de rendes vitalícies (amb el límit màxim de 240.000,00 €). (No cal dir que si estem pensant en complementar la pensió i tenim previst fer alguna operació d’aquesta índole, ens convé més esperar tres mesos)

— Actualment, les variacions patrimonials generades en menys d’un any s’han d’integrar a la base general. Al 2015, tornaran a tributar a la base d’estalvi. No és quelcom que es pugui generalitzar com a bo, però és cert que en una bona part de declaracions, la tarifa de l’estalvi queda per sota de la general. (Si pretenem desprendre’ns d’alguna inversió recent, probablement ens convingui més esperar a l’1 de gener de 2015)

— I seguim amb els tipus en la base imposable de l’estalvi. Baixaran al 2015 i al 2016:

Trams en € 2014  2015 2016
Els primers 6.000,00 21% 20% 19% 
De 6.001,00 a 24.000,00 25% 22% 21%
De 24.001,00 a 50.000,00 27% 22%  21%
Més de 50.001,00 27% 24% 23% 

(En aquest punt una mica el mateix que en l’anterior. Millor diferir la venda al 2015. ULL! Sempre que no es tracti d’un habitatge, que d’això ja en parlarem en l’apartat dels dolents)

DOLENTS:

— Hem començat els bons parlant de plans de pensions en quan a rescat, en canvi en quant a aportacions, els límits màxims quedaran rebaixats a 8.000,00 € dels 10.000,00 (o 12.500,00 > 50 anys). (Contribuents amb plans de pensions i sobradets d’ingressos, aprofiteu aquest exercici per aportar el màxim amb dret a deducció fiscal)

— Al 2015 quedarà suprimida l’exempció dels primers 1.500,00 € per cobrament de dividends. (De ser el cas, que no són masses, millor distribuir al 2014 que al 2015)

— La deducció per viure en un habitatge de lloguer desapareixerà a partir de l’1 de gener de 2015, però no afectarà —de moment— als contractes signats abans d’aquesta data. (Si tenim previst anar a viure o canviar de pis de lloguer de forma immediata, millor signar el contracte dins del que queda de 2014)

I per últim, de ser el cas, la que ens pot afectar de forma més greu a la butxaca. A partir del proper gener, PER AL TRAM QUE SUPERI ELS 400.000 € del total de bens venuts a partir del 2015 (amb dret a aplicar-los), s’esvairan els coeficients d’abatiment que redueixen, des de la data d’adquisició fins el 20-01-2006, els guanys patrimonials de tot tipus de bens i drets adquirits abans del 31-12-1994. Això vol dir que a aquesta xifra de 400.000 € s’hi pot arribar amb un sol bé, o bé mitjançant l’acumulació de diversos bens en el temps. O sigui, per posar un exemple, si venem per 300.000 € una casa al 2015 comprada al 1976, podrem gaudir del coeficient d’abatiment. Però si al 2017 venem un iot per 200.000 € comprat al 1970, tan sols podrem gaudir del coeficient d’abatiment pels primers 100.000 €.

També se suprimiran els coeficients de correcció monetària que incrementen el valor d’adquisició dels immobles, segons la data d’adquisició, i que s’aprovaven amb la Llei de Pressupostos de cada exercici. (Per tant, si teniu intenció en breu de vendre o donar un habitatge, i podeu escollir en tancar l’operació ara dins del 2014 o a començaments del 2015, feu-ho ara) Sobretot, si el vàreu adquirir abans del 1994. De fet quant més antic sigui, pitjor. Per posar un exemple:

Un habitatge adquirit el 20-12-1976 per 1.800.000,- pts i venut ara per 200.000,00 €, tindrà una diferència de tributació tal que aquesta:

Data de venda:  Quota a pagar: 
31/12/2014 11.071,00
01/01/2015 44.283,70

Amb el que com podeu observar, de fer la venda 24 hores abans o després, hi ha un cost fiscal afegit de 33.212,70 € (O sigui un 300% més, que es diu aviat).

Un habitatge adquirit el 20-12-1976 per 1.800.000,- pts i venut ara per 200.000,00 €, tindrà una diferència de tributació tal que aquesta:

Data de venda:  Quota a pagar: 
31/12/2014 11.071,00
01/01/2015 9.675,00

Amb el que com podeu observar, ara en aquest mateix cas fins i tot tindríem un guany fiscal de 1.396 € de fer-ho al 2015 enlloc del 2014

Per tant, oblideu-vos de les presses i si esteu en procés de vendre quelcom, poseu-vos en contacte amb nosaltres, doncs s’ha d’estudiar cas per cas.

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a quants aclariments i comentaris creieu oportuns.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin