Marejant a les entitats sense afany de lucre

 boeA començaments d’aquest exercici el govern havia legislat que totes les entitats sense afany de lucre estarien obligades a presentar l’impost de societats, fossin quins fossin els seus ingressos.

Posteriorment i després de l’enrenou generat per dita mesura, va rectificar i va fixar el límit de 50.000€ , a partir del qual hi estarien obligades.

Ara, amb la publicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, i amb efectes gener 2015, han tornat a modificar el mateix fixant en 75.000€ la quantitat a partir de la qual neix l’obligació de presentar dita declaració.

Per tant, un veritable mareig per acabar-nos quedant 25.000€ per sota del que fixava la legislació vigent fins a finals del 2014, ja que l’obligació era a partir dels 100.000€

2n termini RENDA 2014

renda-2014-1Si a la vostra declaració de renda vàreu optar per fraccionar la quota (60%-40%), us recordem que el dijous 5 de novembre s’acompleix el termini per fer efectiu el segon pagament.

D’haver-lo domiciliat, com ve sent més habitual, tan sols heu de tenir cura de mantenir el saldo suficient al compte escollit a l’efecte.

 

 

renda-2014-2

Deducció dels subministraments d’autònoms

factures-2

Els autònoms que treballen a casa seva podran deduir part dels subministraments.

Com molt bé sabeu els que desenvolupeu com a persones físiques una activitat econòmica dins el vostre habitatge, i alguns de vosaltres malauradament ho heu patit, la Direcció General de Tributs venia considerant que les despeses de subministrament no eren deduïbles en cap mesura si no s’acreditava la seva utilització exclusiva dins l’àmbit de l’activitat, ja que de compartir-ho amb l’esfera privada, consideraven que no era possible determinar quina part era imputable a una o a l’altra.

Tot i que recentment ja s’havien produït sentències en aquest sentit favorables al contribuent, l’Agència Tributària seguia negant-se a admetre-ho, i continuava enviant paral·leles als qui gosaven deduir-se aquests subministraments.

Entitats que han de presentar l’impost de societats

candau-verd-150x150Notícia extreta de la pàgina web xarxanet.org

"El Senat rebutja les esmenes presentades per l’oposició que demanaven un nou marc fiscal en què les entitats més petites no es veiessin obligades a presentar l’impost de societats."

Així doncs, segons el:

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

només queden exemptes de presentar l'impost de societats aquelles entitats amb ingressos inferiors de 50.000€ sempre i quan:

  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Recordeu que:

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin