Model 720

img8Si teniu la sort de tenir algun raconet a l'estranger, ja sigui en:

— Comptes en entitats financeres situades a l'estranger.

— Valors, drets, assegurances i rendes dipositades gestionades o obtingudes a l'estranger.

— Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger. I valorats cadascun dels 3 apartats per separat, algun d'ells supera els 50.000 €, haureu de presentar el nou model 720 durant el termini comprés des de l'1 d'aquest mes de febrer fins al proper 30 d'abril. (Aquest període de presentació és excepcional per a l'exercici 2012 que es presenta ara al 2013. A partir del 2014i que es correspondrà amb l'exercici 2013 el termini serà de l'1 de gener al 31 de març).

Penseu que també s'impliquen als apoderats i a les persones autoritzades.

Les sancions mínimes per la manca de presentació són per sucar-hi pa, doncs van des dels 10.000 € fins als 30.000 € (i insistim, mínimes).

Ull amb les titularitats compartides, doncs el límit dels 50.000 € no s'entén pel que concretament li pertoca a cadascun dels diferents titulars, sinó pel saldo del compte en conjunt.

Per tant, si tenim un compte bancari que supera el límit dels 50.000 €, haurem d'informar sobre el mateix amb independència del nombre de titulars del compte. S'informarà dels saldos totals sense prorratejar, indicant el percentatge de participació.

El mateix passarà respecte de qualsevol dels tipus de béns i drets recollits en aquestes tres obligacions d'informació quan existeixin diversos titulars.

Resumint, si creieu que us hi podeu trobar afectats, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a fi d'estudiar el vostre cas concret.

Ordre HAP/72/2013, de 30 de gener, per la que s'aprova el model 720.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin