Model 720 (Termini de presentació)

Us recordem que el propvinent 31 de març (tot i que en ser inhàbil, aquest any s’ajorna fins al 2 d’abril) finalitza el termini per a la presentació del Mod. 720, mitjançant el qual estem obligats a informar a l’Agència Tributària dels següents béns:

— Comptes en entitats financeres situades a l'estranger.

— Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l'estranger.

— Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger.

Sempre que valorats cadascun dels 3 apartats per separat, algun d'ells superi els 50.000 €.

Si ja heu fet alguna declaració anterior, tan sols l’haureu de tornar a fer en el cas que en algun dels grups es produeixi un increment superior als 20.000 € respecte a l’última presentada.

Penseu que també s'impliquen als apoderats i a les persones autoritzades.

Les sancions mínimes per la manca de presentació són per sucar-hi pa, ja que van des dels 1.500,00 € en cas de presentació fora de termini sense requeriment previ de l’Administració Tributària, fins a entre els 10.000 € i els 30.000 € si aquesta sí que s’ha produït (i insistim, mínimes).

Ull amb les titularitats compartides, perquè el límit dels 50.000 € no s'entén pel que concretament li pertoca a cadascun dels diferents titulars, sinó pel saldo del compte en conjunt.

Per tant, si tenim un compte bancari que supera el límit dels 50.000 €, haurem d'informar sobre el mateix amb independència del nombre de titulars del compte. S'informarà dels saldos totals sense prorratejar, indicant el percentatge de participació.

El mateix passarà respecte de qualsevol dels tipus de béns i drets recollits en aquestes tres obligacions d'informació quan existeixin diversos titulars.

Resumint, si creieu que us hi podeu trobar afectats, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a fi d'estudiar el vostre cas concret.

Si cliqueu sobre aquest enllaç, hi trobareu les respostes que dóna l’Agència Tributària a les preguntes més freqüents.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin