Devolució mensual IVA

desembre Durant el mes de novembre i més concretament aquest any fins el dia 2 de desembre com a màxim, és el termini fixat per hisenda per entrar o bé sortir del Registre de Devolució Mensual d’I.V.A.

La conveniència o no d’estar-hi inscrit, tot dependrà de si normalment se suporta més IVA del que es repercuteix, doncs és el que farà interessant el fet de poder sol·licitar la devolució mensualment, enlloc d’haver d’esperar a l’últim període de liquidació de l’exercici.

Si bé aquest sistema es va estrenar al 2009, actualment pot gaudir de més pretendents donada la modificació de la legislació a finals del 2012 en quant a la no repercussió d’IVA en un elevat nombre d’obres de construcció o rehabilitació d’immobles o bé d’urbanització de terrenys. Heu de saber però, que d’inscriure-us-hi, haureu de:

— Presentar mensualment les declaracions d’IVA i obligatòriament de forma telemàtica (això últim sols us pot afectar si sous empresaris individuals, doncs les societats hi estan obligades en qualsevol cas).

— Addicionalment i igualment amb una periodicitat mensual i per via telemàtica, haureu de presentar el Mod. 340, que és una declaració informativa de les operacions incloses en els Llibres Registre d’IVA.

— Inscriure-s’hi, obliga a una permanència d’un any com a mínim.

Per tant, recordeu que el proper dia 2 de desembre és la data límit per poder-vos-hi inscriure, com també si us trobeu en el cas de voler-vos-en sortir.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin