Arxiu de ‘Serveis’ Categoria

Model 202

Pagaments fraccionats a compte de l'impost de societats. Canviem de modalitat? Malauradament preveieu que aquest any 2013 pot ser pitjor que el 2012? I d'ésser així, al 2012 la vostra empresa va tenir beneficis? Segurament si sou una SL o una petita SA estareu liquidant el Model 202 (Pagament a compte de l'impost de societats), […]

Model 347

Model 347 (què hem i què no hem de fer-hi constar) I ara que ja estem just a punt de travessar l'equador de la campanya del Mod. 347, no estarà de més repassar "què hem i què no hem" de fer constar en la referida declaració: Contingut de la declaració anual d’operacions amb terceres persones. […]

Model 720

Si teniu la sort de tenir algun raconet a l'estranger, ja sigui en: — Comptes en entitats financeres situades a l'estranger. — Valors, drets, assegurances i rendes dipositades gestionades o obtingudes a l'estranger. — Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger. I valorats cadascun dels 3 apartats per separat, algun d'ells supera […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin