Arxiu de desembre, 2018

Exempció ATC Habitatges

Amb data 19 de desembre de 2018, ha entrat en vigor l’exempció que afecta els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent a què fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU). En conseqüència, els contractes d’arrendament d’habitatge als quals fa referència l’article 2 de la LAU, subscrits a partir del 19 […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin