Arxiu de juliol, 2014

RETENCIONS AL 15%

Amb efectes des del 5 de juliol d’enguany, hi haurà professionals que podran aplicar el tipus reduït de retenció del 15% Per saber quins són els requisits per a poder-ne gaudir, cliqueu aquí. Per a l’aplicació d’aquest tipus de retenció, els contribuents hauran de comunicar-ho al pagador del rendiments, quedant aquest últim obligat a conservar […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin