Primer Pas

Us recomanem que agrupeu tots els comprovants per anys,tipus i lloc
a on el vareu adquirir

Com que el valor de la repercussi├│ va ser diferent cada any i a cada
territori cal tenir-ho en compte per tant:
Any.............Carburant...................Comunitat
------

Tingueu en Compte que:
Les reclamacions anteriors a 2010 estan prescrites i tan sols es pot intentar
la seva reclamaci├│ per la via administrativa de la responsabilitat patrimonial
de l'adminstraci├│.
El 2013 ja no es va aplicar aquest recàrrec
Hisenda disposa de 6 mesos per contestar