Canvis més significatius:

— El tancament perimetral passa de comarcal a municipal. Per tant, a partir d’avui 7 de gener, qui s’hagi de desplaçar fora del municipi per causa justificada, és aconsellable que porti el corresponent certificat d’autoresponsabilitat. Aquí teniu l’enllaç per confeccionar-lo https://certificatdes.confinapp.cat/#/ . Si és per qüestions de feina, és recomanable acompanyar-lo d’una nòmina, rebut d’autònoms, contracte… (depenent de si és treball per compte propi o d’altri). Si com empresa s’han fet certificats per les situacions anteriors, tan sols es tracta d’actualitzar-los.

— Empreses de serveis i comerç detallista:

o Han de tancar els establiments que tinguin una superfície de venda superior als 400 metres quadrats.
o Tampoc podran obrir els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials (exceptuant aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin d’accés directe i independent des de la via pública) (mai, però, en cap de setmana).
o Se suspèn l’obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes i prestació de serveis essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre (en aquest enllaç hi trobareu el llistat: https://euro-comptables.cat/fitxers/DECRET_LLEI_27.pdf ). IMPORTANT, s’afegeixen al referit annex com essencials (i per tant PODRAN OBRIR EN CAP DE SETMANA): Els productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

A fi de no estendre’ns, entenem que aquests han estat els canvis més significatius que entren en vigor avui 7 de gener de 2021. L’aforament per als que poden obrir segueix al 30% i no hi ha variacions pel que fa a les activitats d’hostaleria i restauració, ni a la restricció de la mobilitat nocturna i horaris d’obertura i tancament. Si voleu aprofundir, en aquest enllaç hi trobareu la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890384&language=ca_ES

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o consulta.

Euro-comptables, S.L.