Amb data 11 de juliol de 2021, en qualsevol operació on alguna de les parts que hi participin ho faci en qualitat d’empresari o professional, el límit vigent de 2.500 € per pagar en efectiu, queda rebaixat a 1.000,00 €.
La norma queda recollida a la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
Tingueu en compte que un xec al portador és considera igualment un pagament en efectiu.
La sanció pel seu incompliment és important, ja que suposa el 25% de la part que excedeixi dels 1.000,00 €
Si desitgeu més informació al respecte, no dubteu a contactar amb nosaltres.