Notícia extreta de la pàgina web xarxanet.org https://xarxanet.org/economic/noticies/el-senat-tanca-la-porta-a-la-revisio-de-l-impost-de-societats

El Senat rebutja les esmenes presentades per l’oposició que demanaven un nou marc fiscal en què les entitats més petites no es veiessin obligades a presentar l’impost de societats.”

Així doncs, segons el:

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.  https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf

Només queden exemptes de presentar l’impost de societats aquelles entitats amb ingressos inferiors de 50.000€ sempre i quan:

  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

El Senat rebutja les esmenes presentades per l’oposició que demanaven un nou marc fiscal en què les entitats més petites no es veiessin obligades a presentar l’impost de societats.”

Així doncs, segons el:

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Només queden exemptes de presentar l’impost de societats aquelles entitats amb ingressos inferiors de 50.000€ sempre i quan:

  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Recordeu que: