Com molt bé sabeu els que desenvolupeu com a persones físiques una activitat econòmica dins el vostre habitatge, i alguns de vosaltres malauradament ho heu patit, la Direcció General de Tributs venia considerant que les despeses de subministrament no eren deduïbles en cap mesura si no s’acreditava la seva utilització exclusiva dins l’àmbit de l’activitat, ja que de compartir-ho amb l’esfera privada, consideraven que no era possible determinar quina part era imputable a una o a l’altra. 

Tot i que recentment ja s’havien produït sentències en aquest sentit favorables al contribuent, l’Agència Tributària seguia negant-se a admetre-ho, i continuava enviant paral·leles als qui gosaven deduir-se aquests subministraments. 

Doncs bé, amb data 10 de setembre de 2015, el TEAC ha dictat una Resolució vinculant per als òrgans de l’Administració, en la que aquestes despeses s’hauran de considerar deduïbles fent servir un criteri combinat de metres quadrats amb els dies laborables de l’activitat i les hores que s’exerceix dita activitat a l’immoble. 

Sense deixar de ser una bona notícia, com sempre, han deixat una forquilla tan amplia a interpretacions en el moment de fer cadascun dels corresponents càlculs, que de ben segur no ens traurà d’haver de seguir litigant. És l’administració que tenim. Ara toca esperar a veure quines instruccions internes dicta Hisenda per a què els funcionaris actuïn front aquests casos. Evidentment hagués estat molt més senzill, com estaven admetent algunes sentències, cenyir el càlcul únicament a la proporció de metres quadrats destinats a l’activitat. 

Uns proposem la lectura de la noticia publicada a elEconomista