Posts Tags ‘fiscal’

Deducció dels subministraments d’autònoms

Els autònoms que treballen a casa seva podran deduir part dels subministraments. Com molt bé sabeu els que desenvolupeu com a persones físiques una activitat econòmica dins el vostre habitatge, i alguns de vosaltres malauradament ho heu patit, la Direcció General de Tributs venia considerant que les despeses de subministrament no eren deduïbles en cap […]

Càlcul devolució “Cèntim sanitari”

El “cèntim sanitari” no es tracta pas d’un cèntim per litre. De fet segons la Comunitat Autònoma, el període i el tipus de combustible, pot arribar fins els 7,2 cèntims per litre. Per tant, si tenim en compte tan sols els anys no prescrits que són 2010, 2011 i 2012 pel número de litres, ens […]

Recuperació del “cèntim sanitari”

 El TJUE ha dictaminat en sentència de 27 de febrer de 2014 la il·legalitat de l’anomenat “cèntim sanitari” (IVMDH – Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs). Amb aquest pronunciament per part de la UE, s’obre un termini per sol·licitar la devolució del cost d’aquest “cèntim sanitari”, mitjançant la via de la reclamació d’ingressos indeguts. […]

Renda – 2n termini

 Us recordem que el proper 5 de novembre s’ha d’efectuar el pagament del 2n termini de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2012. Per tant, qui en va sol·licitar el fraccionament domiciliant el mateix, haurà de preveure disposar de saldo suficient el dia en qüestió. Qui […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin