Posts Tags ‘factura electrònica’

La factura electrònica

Factura electrònica Amb la finalitat de tenir un millor control de les factures rebudes per les administracions i de garantir el cobrament per part dels seus proveïdors, a partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques i s'han de presentar en un dels […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin