Mercantil

Obligacions anuals

En base als assentaments comptabilitzats, i després dels ajustaments fiscals necessaris per a procedir al seu tancament, li imprimim, enquadernem i presentem els llibres comptables obligatoris front el Registre Mercantil de la província que correspongui. (Servei a tota Catalunya) Atenent a la informació reflectida en els llibres esmentats, o bé segons la que vostè ens subministri, li confeccionem i presentem —inclosa la tramitació de la legalització de signatura davant de notari— els corresponents Comptes Anuals front el Registre Mercantil de la província que correspongui. (Servei a tota Catalunya)

 

Obligacions circumstancials

Assessorament, elaboració, assistència davant de notari i posterior presentació front el corresponent Registre de:

 

— Constitució d societats

— Canvis de denominació

— Canvis de domicili

— Augments de Capital

— Modificacions estatutàries

— Renovació de càrrecs

— Liquidació i Dissolució de societats

— Altres

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin