Marejant a les entitats sense afany de lucre

 boeA començaments d’aquest exercici el govern havia legislat que totes les entitats sense afany de lucre estarien obligades a presentar l’impost de societats, fossin quins fossin els seus ingressos.

Posteriorment i després de l’enrenou generat per dita mesura, va rectificar i va fixar el límit de 50.000€ , a partir del qual hi estarien obligades.

Ara, amb la publicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, i amb efectes gener 2015, han tornat a modificar el mateix fixant en 75.000€ la quantitat a partir de la qual neix l’obligació de presentar dita declaració.

Per tant, un veritable mareig per acabar-nos quedant 25.000€ per sota del que fixava la legislació vigent fins a finals del 2014, ja que l’obligació era a partir dels 100.000€

Tot i així, us volem recordar que aquestes xifres tan sols fan referència a aquells ingressos propis de l’activitat que siguin susceptibles de considerar-se exempts. Per això a aquest tipus d’entitats que afecta aquesta legislació són les denominades “parcialment exemptes”.

Cal, doncs, que tinguem ben clar que el fet de tenir ingressos per altres activitats i que aquest no estiguin sotmesos a retenció, ens obliga, tant ara com abans, a fer la corresponent declaració, des del primer cèntim que generem.

Us fem un extracte de com a quedat publicat:

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR DECLARACIÓ PER ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES:

Per els períodes impositius iniciats a partir de gener de 2015 els contribuents que apliquen el règim especial d’entitats parcialment exemptes estaran obligats a presentar la declaració de l’Impost quan acompleixin els següents requisits:

— Que els ingressos torals no superin els 75.000€

— Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000€ anuals.

— Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Amb el que podem concloure que no arribarà a aplicar-se mai el límit de 50.000€ d’ingressos totals que es preveia en l’article 124.3 de la Llei 27/2014 segons la redacció donada pel Reial Decret-Llei 1/2015

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin