Laboral

Enumeració d’alguns dels nostres serveis dins d’aquesta àrea (tots inclouen la seva confecció i posterior presentació —si és el cas— davant de l’autoritat laboral corresponent):

 

— Altes i Baixes de treballadors

— Altes i Baixes patronals

— Altes i Baixes d’autònoms

— Contractes laborals

— Nòmines

— Seguretat Social

— Altres

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin