IVA Factures rectificatives d’operacions meritades abans de 01-09-2012

img5 L'1 de setembre del 2012 va entrar en vigor l'última (de moment) pujada dels tipus aplicables d'IVA, i dels que ja us vam donar informació en el seu moment. Ara ja dins del 2013, i davant de reiterades consultes, us volem recordar que la data que determina el tipus impositiu aplicable a una operació, és la data de meritació de l' IVA corresponent a aquesta operació. Per tant, hem de tenir especial cura davant dels següents casos: — Devolució dels envasos o embalatges reutilitzables. — Descomptes i bonificacions concedits amb posterioritat a la realització de les operacions (rappels), degudament justificats. — Operacions que queden sense efecte, total o parcialment, revisió de preus o crèdits impagats. Doncs, en tots ells, la rectificació s'ha de realitzar tenint en compte els tipus que es van aplicar quan es produí la meritació de les operacions corresponents, i no fent servir el tipus d'IVA vigents quan es realitza la rectificació.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin