Informes i dictàmens

Informes pericials i assistència en judici.

L’èxit o fracàs de la majoria de procediments judicials per qüestions econòmiques,  depèn d’informes pericials.  Li oferim la nostra qualificació professional com experts independents.


Assistència en la redacció de contractes. Clàusules limitatives.

Es ben cert que hi ha contractes que no admeten cap mena de negociació. Però en d’altres molts casos, i sobre tot en els que Vostè sigui la part redactant, val la pena dedicar-li el seu temps. Rebi suggeriments i assessorament fruit de més de 30 anys de servei a la petita i mitjana empresa.

 

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin