Fiscal

Obligacions trimestrals

En base a les dades comptabilitzades per nosaltres, o bé segons les que vostè ens faci arribar, li confeccionem i presentem totes les declaracions trimestrals a les que la seva empresa estigui obligada. (mod. 310, 111, 115, 349, …)
 

Obligacions anuals (empreses i empresaris individuals)

Li confeccionem i presentem els resums anuals generats segons cadascuna de les corresponents liquidacions trimestrals. (mod. 390, 190, 180, …) Incloem en aquest apartat, les d'inici i finalització d'activitat (mod. Censal i IAE)
 

Obligacions anuals (empreses)

Després d'un acurat estudi sobre les implicacions i els costos fiscals que se'n puguin derivar, li confeccionem i presentem la corresponent declaració sobre l'impost de societats.
 

Obligacions anuals (empresaris individuals i persones físiques)

Després d'un acurat estudi sobre les implicacions i els costos fiscals que se'n puguin derivar, li confeccionem i presentem la corresponent declaració sobre l'impost de la renda de les persones físiques

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin