Arxiu de ‘Legislació’ Categoria

Baixen les retencions

BAIXEN LES RETENCIONS Com ja s’havia anunciat als mitjans, el passat dia 11 s’ha publicat el Reial Decret Llei 9/2015 de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària dels contribuents de l’IRPF i d’altres mesures de caràcter econòmic. Per tant, a partir del 12 de juliol hem de prendre nota dels següents canvis pel […]

Model 347

Mod. 347 (Declaració d’operacions realitzades amb terceres persones per un import anual superior als 3.005,06 €) Si cada cop que afrontem una obligació fiscal, aquesta no anés ben farcida de canvis, podríem asseverar que hisenda no seria hisenda. Per tant, com que ells segueixen sent qui són i ara toca presentar el Mod. 347, repassem […]

La factura electrònica

Factura electrònica Amb la finalitat de tenir un millor control de les factures rebudes per les administracions i de garantir el cobrament per part dels seus proveïdors, a partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques i s'han de presentar en un dels […]

RETENCIONS AL 15%

Amb efectes des del 5 de juliol d’enguany, hi haurà professionals que podran aplicar el tipus reduït de retenció del 15% Per saber quins són els requisits per a poder-ne gaudir, cliqueu aquí. Per a l’aplicació d’aquest tipus de retenció, els contribuents hauran de comunicar-ho al pagador del rendiments, quedant aquest últim obligat a conservar […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin