Arxiu de març, 2014

Càlcul devolució “Cèntim sanitari”

El “cèntim sanitari” no es tracta pas d’un cèntim per litre. De fet segons la Comunitat Autònoma, el període i el tipus de combustible, pot arribar fins els 7,2 cèntims per litre. Per tant, si tenim en compte tan sols els anys no prescrits que són 2010, 2011 i 2012 pel número de litres, ens […]

Recuperació del “cèntim sanitari”

 El TJUE ha dictaminat en sentència de 27 de febrer de 2014 la il·legalitat de l’anomenat “cèntim sanitari” (IVMDH – Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs). Amb aquest pronunciament per part de la UE, s’obre un termini per sol·licitar la devolució del cost d’aquest “cèntim sanitari”, mitjançant la via de la reclamació d’ingressos indeguts. […]

Marge

Marge brut sobre venda, o marge brut sobre cost? En el llenguatge normal del carrer quan diem “amb un marge del X %” ens referim al primer, el segon és més usual en el càlcul de marges intermedis al món industrial. El Benefici/Pèrdua absolut és el mateix, tan sols canvia la base sobre la que […]

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin